Ngoài ra Hoàng Kim còn thiết kế và thi công một số công trình khác như: Nhà Hàng, Khách sạn, Spa, Karaoke….

NHÀ HÀNG

KHÁCH SẠN

SPA