Bức tường của mỗi ngôi nhà là khoảng không gian lớn nhất để các Kiến trúc sư thể hiện tài năng sáng tạo và con mắt thẩm mỹ của mình !